Historie

Voordat carnavalsvereniging de Tunnelplekkers in 21 april 1967 werd opgericht had deze al een voorloper in de vorm van enkele gevestigde verenigingen binnen Boerke Mutsaers.

Tot op heden zijn we een energieke maar vooral gezonde carnavalsvereniging die op alle fronten actief is binnen Kruikenstad.

Carnavalsseizoen 1999-2000

Voor de eerste keer sinds vele jaren vond er in verband met te weinig deelnemers geen prijsuitreiking van het rikconcours plaats. Voor de eerste keer in het bestaan van de vereniging kwamen de Gouwe- en Ereplekker terecht in een familie. Zondagmiddag behaalden de deelnemers aan de optocht de tweede prijs in de categorie “Stuuperwaoge” met het motto “Nao de waas en de stréek kunde oew aaw aon”. De derde prijs in de categorie grote troepen was voor onze jeugd met het motto “Space”. Dit carnaval kwam een nieuw hoofddeksel in de mode. Maandagavond liep het merendeel van de bezoekers getooid met netjes. Na de fietstocht, het voetbaltoernooi op de velden van Weredi, waaraan voor de eerste maal ook een team van “Boerke Mutsaers” deelnam, de succesvolle rommelmarkt, het geslaagde badmintontoernooi, het elf-elf-bal waarGé van den Berg voor de tweede maal als opper werd voorgesteld, de kerstbingo en de nieuwjaarsreceptie maken we ons op voor de viering van het 33-jarig bestaan. De jubileumconimissie heeft niet stil gezeten en er wachten ons mooie festiviteiten op 30 januari en 15 april 2000.

Carnavalsseizoen 1998-1999

De eerste activiteit in het seizoen vond plaats op de velden van RKTVV. Het voetbaltoernooi in de open lucht, maar nu volgens de regels van het zaalvoetbal.

Carnavalsseizoen 1997-1998

En langzaam beginnen we te denken aan de viering van het 3x1 1 Jarig bestaan. Diverse leden zijn benaderd om zitting te nemen In de jubileumcommissie, die voor zowel het programma als de benodigde financiën zal zorgdragen. Tijdens het verbroederingsfeest op 31 januari 1998 speelden zo’n 30 orkesten dat het een lieve lust was. Tijdens de optocht behaalden we de vierde prijs in de categorie “Stuuperwaoge” met het motto “Stuuperen helpt nie”. Voor de eerste keer werden op zondagavond andere-verenigingen uitgenodigd om de drukte, die de laatste jaren op deze avond terugliep, weer op peil te helpen. Voor de eerste maal werd assistentie verleend aan de Carnavalsstichting tijdens de Kruikenmis. Ook werd gebroken met het traditionele bezoek van de stadsprins op de zaterdagavond. Dit keer konden wij hem op de maandagavond ontvangen. Verder werd er gebroken met de traditie, dat de kinderen en de bouwers op de dinsdagmiddag geféteerd werden in het jeugdhuis ‘t Sant aan de Beneluxlaan. Voor de eerste keer werden zij met een uitgebreid programma ontvangen in de residentie. Zij hadden de derde prijs met het motto “Ons zulde altijd blijven zien”. Ook de evenementencommissie had nog iets in petto. De periode werd afgesloten met een fotowandeltocht naar het centrum van de stad. Een nieuwe kapel, genaamd Confetti, heeft interesse om de Tunnelplekkers in de toekomst te gaan begeleiden.

Carnavalsseizoen 1996-1997

In 1997 namen aan het verbroederingsfeest het recordaantal van 33 orkesten deel. Tijdens het carnaval werd voor het eerst afgezien van “levende muziek”. Disco Atomic Power deed zijn opwachting, afgewisseld met diverse kapellen. Onder grote belangstelling van onze leden bracht de bouwgroep op 19 januari 1997 Stadsprins Gérard d’n irste op ludieke wijze de bouwbal binnen. Voor de 25 keer brachten we een bezoek aan de Maastappels en begon het programma op zaterdag met het traditionele jeugdcarnaval, dat reeds enkele jaren bezocht wordt door zo’n 300 kinderen. Tijdens de optocht behaalden we voor de derde keer de eerste prijs In de categorie “Stôotkéèr met het motto “Ons hart meej kruiken aos’, hetgeen inhield, dat we promoveerden naar de categorie “Stuuperwaoge”. De kinderen kregen de derde prijs met het motto “Hedde ze ok voorbij zien vliegen”. Na 24 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan de laatste zes jaren als voorzitter, hield Pierre Bertens het voor gezien en gaf de voorzittershamer over aan Frans Bartels.

Carnavalsseizoen 1995-1996

In 1996 werd voor de tweede keer op rij tijdens de optocht de eerste prijs binnengehaald in de categorie “Stöotkèér” met het motto “Glaasje op, busje komt zo”. De jeugd haalde de tweede prijs met het motto “Disney ‘n vodje”. Ook nu zag een nieuw evenement het licht Dit jaar vond voor de eerste keer een kerstbingo plaats.

Carnavalsseizoen 1994-1995

Op 12 december brachten de Kikvorschen uit den Bosch een bezoek aan de vereniging. De reden hiervoor was het meenemen van hun vaandel door enkele Tunnelplekkers tijdens een bezoek aan de Blauwe Schuit in Nijmegen in het begin van het jaar. Tijdens het carnaval 1995 werd de ingang versierd door een nieuwe tunnel. Ook de bouwgroep, die in het verleden op diverse locaties had gebouwd, heeft een vast onderkomen gevonden In de bouwhal van de Carnavalsstichting Tilburg. Hun eerste creatie in de categorie “Stôotkèèr” met het motto “Deze droom vuugt Jan Melis wel” leverde hun de eerste prijs op. Voor de eerste keer nam de jeugd deel in de categorie “Knotsgrote groepen’”. Verkleed als flintstones sleepten zij de eerste prijs in de wacht. Na diverse evenementen, zoals de kindermiddag, een fietstocht, de kermis bij Piusoord, de autotocht en het traditionele voetbaltoernooi, waarbij de eerste plaats behaald werd, is er weer sinds lange tijd een rommelmarkt gehouden. Om de contacten met de buitenwereld uit te breiden is een PR-commissie in het leven geroepen.

Carnavalsseizoen 1993-1994

Tijdens het elf-elf-bal trad de hofkapel voor de eerste keer bij de vereniging op. In 1994 brachten we op vrijdag voor carnaval voor de 22 keer een bezoek aan de Maastappels, waarbij diverse leden en oud-leden een door de Maastappels ontworpen onderscheiding omgehangen kregen. Ook de nieuwe hofkapel liet duidelijk van zich horen. Tijdens de grote optocht leverde de deelname met het motto “We zèn frêet op ons taoltje” ons de vijfde prijs op. De jeugd behaalde eveneens de vijfde prijs met hun fiets en de rode loper door de tunnel. De band tussen onze vereniging en de Maastappels werd In juni nog eens aangehaald, toen een groot aantal leden hand- en spandiensten v erleenden tijdens de kermis op Piusoord.

Carnavalsseizoen 1992-1993

Tijdens de optocht in 1993 zagen de deelnemers een stijgende lijn in hun prestatie. Een derde prijs bij de grote groepen was hun deel. Ook de jeugd haalde een beter resultaat met hun kabouterdorp. Zij behaalden hiermee de eerste prijs. Na het carnaval staken een aantal leden de koppen bij elkaar en kwam een nieuwe hofkapel van de grond. Als vervanger van de jaarlijkse fietstocht werd een autopuzzeltocht georganiseerd. Op 3 september vertrok voor de tweede maal een bus naar de wijnfeesten. Dit keer was Rüdeshelm de eindbestemming.

Carnavalsseizoen 1991-1992

Het verbroederingsfeest van 1992 mocht zich verheugen op een overweldigende belangstelling. 26 Orkesten verzorgden een optreden voor ruim duizend belangstellenden. Tijdens de grote optocht behaalden we de vijfde prijs bij de grote groepen onder het motto “Meej oe kieltje aon, willen wij meej oe aonpappen’”. De jeugd deed het beter. Zij behaalden de tweede prijs met een grote rijdende poppenkast. Dit jaar kende ook zijn mindere zijde. Twee leden, die nagenoeg aan de wieg van onze vereniging hadden gestaan, Leo Feiter en Rien van Gorp kwamen te overlijden. Naast de evenementen, die de evenementencommissie organiseerde, kwam een nieuwe sportieve uitdaging. Voor de eerste keer werd een tennistoernooi georganiseerd, dat zich op een grote belangstelling mocht verheugen.

Carnavalsseizoen 1990-1991

Tijdens de jeugdoptocht In 1991 behaalden de kinderen de eerste prijs met hun piratenschip in de categorie grote troepen, voor de laatste keer onder begeleiding van de hofkapel, die in de loop van het jaar, wegens gebrek aan muzikanten werd opgeheven. Tijdens de algemene ledenvergadering verliet Ton v.d. Hout het bestuur. Als medeoprichter van de vereniging en 24 jaar bestuurslid, waarvan 12,5 jaar als voorzitter wilde hij de bestuurstafel wel eens van de andere kant zien. De voorzittershamer werd overgenomen door Pierre Bertens. Op 7 september van hetzelfde jaar stapten 33 leden in de bus naar Bernkastel Kues, om daar in verenigingsverband een gezellig weekend door te brengen bij de wijnfeesten. De steeds minder bezochte traditionele bier- en wijnfeesten in de residentie werden vervangen door themafeesten, dit in de hoop meer mensen aan te trekken.

Carnavalsseizoen 1989-1990

In 1990 werd voor het eerst de nieuwe onderscheiding “De Gouwe Plekker’” uitgereikt aan Leo Feiter, Wim Haans en Ton v.d. Hout.

Carnavalsseizoen 1988-1989

Verder neemt Monique Haans de presentatie over van het kindercarnaval, die vanaf 1989 in handen is geweest van ome Leo (Feiter) en konden we op carnavalsmaandag van een ontbijt genieten, dat voor de eerste maal in onze residentie georganiseerd was. De viering van het 22 jarig bestaan bestond uit drie delen, een druk bezochte receptie op 22 januari 1989, een zeer geslaagde kindermiddag op 2 april en een grandioze feestavond voor de leden op 15 april.

Carnavalsseizoen 1987-1988

In 1987 werd een bezoek gebracht aan “de Blauwe Schuit” in Nijmegen. In dit seizoen worden we blij verrast, Huize Piusoord schenkt onze hofkapel een nieuwe grote trom.

Carnavalsseizoen 1986-1987

Het seizoen daarop werd deelgenomen aan de Grote Clubactie en werd een lotto in het leven geroepen. Dat men met de gedachten niet alleen met de voorbereidingen voor het 22 jarig bestaan bezig was blijkt wel met het uitbreiden van de contacten.

Carnavalsseizoen 1985-1986

In het seizoen 1985-1986 werd de eerste aanzet gegeven tot de viering van het 22 jarig bestaan door het houden van een rommelmarkt om de nodige financiën bij elkaar te krijgen.

Carnavalsseizoen 1984-1985

De contacten die in de loop de jaren waren gelegd, resulteerde in een carnavalsontbijt in 1985 bij de Fènpruuvers. Tijdens dit seizoen nam W. de Roy de leiding van de hofkapel over van J. de Roy.

Carnavalsseizoen 1983-1984

Op 29 december 1983 werd tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering een geheel nieuw bestuur gekozen. Een van de hoogtepunten tijdens het bestaan van onze vereniging was onze Kruikenbruiloft. Op carnavalsmaandag 1984 werd Leentje Plek (alias Léonie v.d. Hout) in de carnavaleske echt verbonden met Stafke de Staawer van de Vèrrekesstaawers. En wat te denken van het volgende? Het Tunnelplekkerskoor gaat voor de eerste maal op de carnavalsplaat van de Brackeliers. In het jaar 1984 verscheen in juni de eerste uitgave van het “Plekblaoike”. In de loop der jaren zijn er veel gevolgd.

Carnavalsseizoen 1981-1982

In het seizoen daarop werd voor de eerste keer deelgenomen aan het Blèrconcours, waarbij de zesde plaats gehaald werd. De hofkapel nam deel aan het kapellenconcours. Na de grote optocht werd het muziekgezelschap uit Havelte (Drenthe) door de vereniging geadopteerd, dat de rest van de zondag bij ons te gast is geweest. Een tegenbezoek van onze gastgezinnen en de hofkapel vond plaats op 25 september 1982, hetgeen ontaarde in een ware verbroedering.

Carnavalsseizoen 1980-1981

In het seizoen 1980-1981 werden deze uitgebreid met de start van het rikconcours, het houden van de nieuwjaarsreceptie en het begin van ons eigen verbroederingsfeest.

Carnavalsseizoen 1978-1979

Tijdens het carnaval werd voor het eerst met een loopgroep deelgenomen in de grote optocht onder het motto “ ‘t is meej gin pen te beschrèève”. In de loop der jaren waren ook activiteiten ontstaan om buiten het carnaval contacten met de leden te behouden. Deze activiteiten bestonden o.a. uit het bier- en wijnfeest, een fietstocht, voetbal- en volleybalwedstrijden en een dropping.\

Carnavalsseizoen 1977-1978

En zo gingen we langzaam in de richting van het elfjarig bestaan in 1978. De eerste aanzet tot dit feest werd gegeven door het houden van een rommelmarkt en een Vlaamse kermis. Een lid zag kans een gehele stand met kleding inclusief de geleende kledingrekken te verkopen. Op het 11-11-bal in 1977 wordt voor de eerste keer gewag gemaakt van een eigen hofkapel. Het feestweekend van het elfjarig bestaan vond plaats op 14 en 15 januari 1978. De festiviteiten bestonden uit het landen van een aantal parachutisten nabij het landgoed van Boerke Mutsaers, een druk bezochte receptie en een feestavond op de zaterdag en tot slot een feestvergadering voor de leden en een jeugdmiddag op de zondag.

Carnavalsseizoen 1974-1975

In het seizoen 1974-1975 werd in deze optocht zelfs de eerste prijs gehaald met het motto “Gin poep op de stoep”.

Carnavalsseizoen 1973-1974

In het seizoen 1973-1974 werden de capes van de raad van elf vervangen door smokings en kreeg Prins Nard den derde een nieuwe staf aangereikt door de ontwerper J. Berben. Voor de eerste maal werd deelgenomen aan de stedelijke kinderoptocht met een tweede prijs als resultaat.

Carnavalsseizoen 1969-1970

In 1969 werd voor de eerste maal de ereplekker uitgereikt aan Elie Bertens en Ad en Annie Mutsaers. Op 29 mei 1969 bleek dat “De Tunnelplekkers” toch iets van doen hadden met de spoorwegen. Wij waren namelijk aanwezig bij de officiële opening van Station West. Leden van onze vereniging maken van dit station nog steeds gebruik om op een gemakkelijke wijze in het centrum te komen tijdens de carnavalsoptocht. De eerste contacten naar buiten dateren van het seizoen 1969-1970, wat resulteerde in een bezoek op 17 januari aan het Heksenbal van de carnavalsstichting “De Wortele Pin” uit Blerick en een tegenbezoek van hen tijdens het halfvastenbal. Onze verenigingsemblemen waren voor het eerst beschikbaar in het seizoen 1969-1970 en Sjel v.d. Ven componeerde en schreef het nog steeds bekende nummer van onze vereniging “Wier rit mar nôôt gin dinsdagaavond”. Het aantal activiteiten werd uitgebreid. Het eerste bejaardencarnaval vond plaats in 1971 op de zondagmorgen met carnaval. Op 30 september werd het eerste wijnfeest georganiseerd. Vanaf 24 februari 1973 lopen onze contacten met Amarant (Piusoord) met als doel het verzorgen van een carnavalsmiddag voor de jongens van dit tehuis.

Het eerste jaar

Op 12 juni 1967 werd het nieuwe bestuur gekozen, waarbij P. Mutsaers voorzitter bleef, het secretariaat werd overgenomen door F. Hermans, C. van Nunen de financiële zijde bleef behartigen, J. Waijers vice-voorzitter werd en A. v.d. Hout als 2 secretaris ging fungeren. Tijdens deze ledenvergadering koos men uit 12 inzendingen als naam “De Tunnelplekkers”. De contributie bedroeg fl. 7,50, te voldoen in betalingen van minimaal fl. 2,50. De kostuums voor de raad van elf werden gehuurd.

De oprichting

Daar het organiseren steeds meer ging in de richting van het vieren van carnaval werd “De Gevestigde Verenigingen Boerke Mutsaers” op 17 maart 1967 opgeheven en werd op 21 april 1967 een carnavalsvereniging opgericht. Op deze oprichtingsvergadering waren 14 personen aanwezig. Als voorlopig bestuur trad het oude bestuur van de gevestigde verenigingen aan, bestaande uit de heren P. Mutsaers als voorzitter, P. Maurits als secretaris, G. van Nunen als penningmeester en als commissarissen J. Bertens en H. Staats.

Voor het zover was

Voordat Carnavalsvereniging “De Tunnelplekkers” op 21 april 1967 werd opgericht had deze al een voorloper in de vorm van de “Gevestigde verenigingen Boerke Mutsaers”, die in 1964 was ontstaan nadat Gerard van Nunen en Harrieke Staats een carnavalsavond hadden georganiseerd, die blijkbaar goed in de smaak was gevallen. Men zou kunnen zeggen dat zij de oervaders van de carnavalsvieringen bij Boerke Mutsaers zijn. De gevestigde verenigingen waren: de Veehandel - Reisvereniging ‘t Muske - Handboogvereniging de Vriendschap - Vereniging de Politiehond - de Biljartvereniging en de Spaarkas. De doelstelling was activiteiten organiseren ten nutte van de gezamenlijke verenigingen.

heeft u een vraag?

Klik hier
Website powered by Ondernemerswebsites.nl.