C.V. de Tunnelplekkers bestaan helaas niet meer!

Na 55 fantastische jaren hebben we besloten de vereniging op te heffen.

Vergrijzing en een chronisch te kort aan vrijwilligers waren hiervoor de belangrijkste oorzaken.

We doen dit met opgeheven hoofd en we zijn blij dat we deze ongelooflijk leuke periode met jullie – lees carnavalesk Tilburg – en het team van Boerke Mutsaers samen mochten meemaken. Allen bedankt hiervoor.

Met een kleine groep zullen we als “ vrienden van de Tunnelplekkers “ toch tijdens de voorfeesten en met carnaval op pad gaan. Niet officieel maar we hopen toch op deze wijze de naam van de Tunnelplekkers in ere te blijven houden en vele opgebouwde vriendschappen te  blijven ontmoeten.

We zijn nog steeds bereikbaar via: info@detunnelplekkers.nl

Namens het oud bestuur,

Arno Dominicus